Gemeente

Je bent zzp’er, of medewerker van een adviesbureau, en door een gemeente ingehuurd om een beleidsstuk te schrijven. Bijvoorbeeld beleid over woningbouw, beleid over de inrichting en het onderhoud van de openbare ruimte, evenementenbeleid. Dat betekent overleggen, schrijven en schrappen. En uiteindelijk moeten het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad een besluit over dat nieuwe beleid nemen.

Beleid, betekent dat dus een ambtelijk stuk? Ja, maar dat betekent niet dat je ambtelijke, wollige taal moet gebruiken. En ook niet te veel vaktaal, want het moet wel duidelijk zijn wat dat beleid inhoudt. De ambtenaar met wie jij overlegt, díé snapt het wel. Maar ook voor de wethouder, de raadsleden en de inwoners van de gemeente moet zo’n beleidsstuk goed leesbaar zijn.

Vind je nieuw beleid maken en zo’n beleidsnotitie in heldere taal schrijven moeilijk? Met mijn jarenlange ervaring als ambtenaar zet ik de punten op de i van dat nieuwe beleid van de gemeente. En omdat ik op verschillende vakgebieden heb gewerkt, kan ik ook inhoudelijk nog een steentje bijdragen.